Svaksyntoptikk

Synet vårt kan bli redusert av ulike øyesykdommer som blant annet aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), glaukom (grønn stær), katarakt (grå stær) og ved ulike tilstander i hornhinnen. Hvis synet blir så redusert at man kan defineres som svaksynt, vil man ha ofte ha nytte av ulike hjelpemidler som eksempelvis kikkertbriller, lupebriller og luper.

 

Definisjonen for svaksynthet er når visus (evne til å se skarpt) er mindre enn 33%, målt på det beste øyet med beste korreksjon. Ulike synsfeltdefekter kan også resultere i definisjonen svaksynthet. Hvis man er svaksynt og har behov for synshjelpemidler, som nevnt ovenfor, har man rett på dekning av dette jamfør trygdeloven.

 

Ulike øyesykdommer kan også forårsake andre synsvansker, deriblant lysømfintlighet, blendingsfølsomhet og redusert kontrastsyn. I disse tilfellene kan ulike filterbriller være en løsning. Hvis man har en øyesykdom og en erklæring fra øyelege om diagnose og symptomer, kan man søke om å få dette dekket jamfør trygdeloven.

 

Har du spørsmål om svaksynthet eller svaksyntoptikk, ta kontakt med oss.

 

www.aktiweb.no