Synet vårt

Alle mennesker vil i løpet av livet oppleve forandringer med synet. Og jobben vår som optiker er å hjelpe deg å få maksimalt ut av ditt synsapparat. Endringer i synet kan forekomme så gradvis at det er vanskelig å vite selv at synet ikke er optimalt. Det er forskjellige former for synsfeil, men felles for dem er at de fører til feil avbildning på netthinnen.

Nærsynthet

Nærsynthet betyr at lyset brytes for mye og bildet vi ser havner fremfor netthinnen i stedet for på netthinnen. Dette skyldes enten at øyet er for langt i forhold til brytningen av lyset i hornhinnen og linsen, eller at lyset brytes for mye i hornhinnen og linsen.


 

 

Langsynthet

Langsynthet betyr at lyset brytes for lite og bildet som skal dannes på netthinnen havner bak netthinnen. Dette skyldes enten at øyet er for lite i forhold til brytningen i hornhinnen og linsen, eller at brytningen i hornhinnen og linsen er for svak.


Astigmatisme (skjeve hornhinner)

Astigmatisme betyr at krumningen i hornhinnen er ujevn. Dette gjør at lyset brytes ulikt i hornhinnen og det dannes et dobbeltbilde på netthinnen. Den krummeste delen av hornhinnen bryter, i figuren nedenfor, lyset for mye og den mest avflatede delen av hornhinnen bryter lyset for lite. Derfor oppleves bilde som dobbelt. Astigmatisme kan eksempelvis korrigeres med brilleglass eller kontaktlinser.Presbyopi (aldersbetinget langsynthet)

Presbyopi betyr at man mister sin evne til å fokusere på nært, dette skjer typisk fra og med fylte 40 år. Dette skyldes at øyelinsen blir stivere og mister sin elastisitet. For at vi skal se klart på nært, må øyelinsen innta en krummere form enn når vi ser på avstand, og denne funksjonen avtar fra 40 – årsalderen. Dette kan vi korrigere med eksempelvis progressive glass, lesebriller eller kontaktlinser.

www.aktiweb.no