TjenesterSom optikere leverer vi en rekke tjenester i tillegg til utmåling av korrekt brillestyrke.


Gjennom vår utdanning og kontinuerlige faglige oppdatering er vi i stand til å utføre en rekke undersøkelser som har tilknytning til øyehelse. Vi har mulighet til å tidlig avdekke tegn til grå stær (Cataract), grønn stær (Glaucom) blodsystemisk og alders-relaterte endringer i øyebunnen og mye mer. Dersom våre undersøkelser skulle avdekke funn som krever medisinsk oppmerksomhet, informerer vi om hvilke tiltak som bør gjøres, og henviser direkte til Øyelege om nødvendig.

www.aktiweb.no