Trykkmåling


Trykkmåling, er sammen med andre undersøkelser, en viktig del av screening for grønn stær (Glaucom). Øyet er fylt med væske, det produseres konstant ny øyevæske og den gamle dreneres ut gjennom Schlemms kanal. Dersom det produseres mer væske enn den som dreneres ut, vil trykket i øyet stige. For høyt trykk i øyet, over lang tid, kan føre til press på synsnerven. Det økte trykket gir i seg selv ingen/lite symptomer og oppdages sjelden uten målinger. Det anbefales derfor at alle voksne måler øyetrykket regelmessig, for å unngå synsskader senere i livet.


Målingen er helt smertefri og krever ikke øyedråper/lokalbedøvelse.

www.aktiweb.no